فایل های دسته بندی رشته های عمومی - صفحه 1

گزارش كارآموزی رشته شیمی در شرکت رنگ پودی سمند ارا

گزارش كارآموزی در شرکت رنگ پودی سمند ارا مخصوص رشته ی شیمی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی رشته مدد جویی اجتماعی در مدرسه راهنمایی

گزارش کارآموزی در مدرسه راهنمایی مخصوص رشته ی مدد جویی اجتماعی

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی پالایش

دانلودگزارش کارآموزی پالایش مخصوص رشته ی شیمی

قیمت : 5,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در پتروشیمی گاز اهواز

دانلودگزارش کارآموزی در پتروشیمی گاز اهواز(اشنایی با واحد های مختلف)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل