فایل های دسته بندی گردشگری و توریسم - صفحه 1

نمونه سوالات درس شناخت هتل

20سوال تستی و 10 سوال تشریحی به همراه جواب

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل