فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

جزوه خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه پاورپوینت,جزوه و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید

مجموعه پاورپوینت ها, جزوه ها و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد.آر.دیوید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل