فایل های دسته بندی ژنتیک - صفحه 1

تحقیق درباره بنیانا اولین گوساله شبیه سازی شده

دانلود مقاله بنیانا اولین گوساله شبیه سازی شده در ایران بنیانا اولین گوساله تاگ‌سازی شده در ایران است. تولد این گوساله که بنیانا به مفهوم بنیادین و پایه‌ای نام گرفته، اولین تولد موفق گوساله همانندسازی شده در خاورمیانه محسوب می‌شود

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل