فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

ترجمه کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه

ترجمه کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه 18 درس اول

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

جزوه خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه پاورپوینت,جزوه و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید

مجموعه پاورپوینت ها, جزوه ها و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد.آر.دیوید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کتاب اندیشه اسلامی 2

دانلود پاورپوینت کتاب درس اندیشه اسلامی 2

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه اندیشه اسلامی 2 سبحانی

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی ppt

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت خلاصه کتاب درس اندیشه اسلامی 2

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2 محمد نژاد

پاورپوینت خلاصه کتاب درس اندیشه اسلامی 2 استاد حبیب محمد نژاد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه پاورپوینت های درس اندیشه اسلامی 2

دانلود مجموعه پاورپوینت ها و خلاصه و کتاب درس اندیشه اسلامی 2

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش حقوق مهندسی

جزوه آموزشی حقوق مهندسی شامل شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر و نحوه گزارش نویسی و چک لیست نظارت

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی