فایل های دسته بندی آموزشی و تربیت معلم - صفحه 1

تجربیات یک معلم زبان انگلیسی

این فایل تجربیات پدرم است وقتی که معلم بوده است و آنها را به رشته تحریر درآورده است

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش مراحل و سوالات مصاحبه تربیت معلم

تمام مراحل مربوط به گزینش بطور کلی ذکر شده

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش كارآموزی آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنی در مقطع ابتدائی

گزارش كارآموزی آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنی در مقطع ابتدائی

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل